офіційний сайт
міської ради
та її виконавчих органів


Яndex
 
Біла Церква - офіційний сайт  / Про місто  / Новини та оголошення  / Актуально

ПРОКУРАТУРА М. БІЛА ЦЕРКВА ІНФОРМУЄ

27-07-2011

09 травня 2011 року набрав чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації».

         Цим Законом визначено порядок здійснення та забезпечення право кожного на доступ до публічної інформації, що становить суспільний інтерес та яка отримана і створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків чи перебуває в їх володінні.

         Вказаним Законом передбачено, що доступ до публічної інформації здійснюється на принципах: прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень; вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених Законом; рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Відповідно до вимог цього Закону суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

- запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;

- розпорядники інформації - органи владних повноважень та органи місцевого самоврядування.

Що стосується термінів розгляду запитів на інформацію,вказаним Законом передбачено, розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Разом з цим, у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Важливою гарантією реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом є безоплатний характер надання такої інформації.

Крім цього, слід звернути увагу на те, що розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту лише у випадках коли він не володіє інформацією і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, або коли інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, або особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком, а також у разі недотримання вимог до запиту на інформацію.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд інформаційного запиту, дату відмови, мотивовану підставу відмови, порядок оскарження відмови та підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

         Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

         - ненадання відповіді на запит;

         - ненадання інформації на запит;

         - безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

         - неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

         - надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

         - несвоєчасне надання інформації;

         - необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

         - нездійснення реєстрації документів;

         - навмисне приховування або знищення інформації чи документів.     Особи, які вважають, що їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду, яке здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, а також на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

         Президентом України визначено ряд першочергових заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації.

         Так, 05.05.11 Президентом України підписано Указ № 548/2011 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України» та Указ № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

         Крім того, постановою Кабінету Міністрів України № 583 від 25.05.11 затверджено примірну форму запиту на інформацію та примірний порядок складання та подання запитів на інформацію.

         На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» прокуратурою м. Біла Церква облаштовано спеціальний кабінет для роботи із запитувачами інформації, на інформаційному стенді розміщено витяги з вказаного Закону, відкрито електронну адресу: bc_prok@ukr.net.

         Згідно наказу прокурора м. Біла Церква визначено графік прийому запитувачів відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації.

         Відповідно до вказаного графіку прийом запитувачів інформації проводиться щоденно з 9 години до 17 години, крім обідньої перерви з 13 години до 13 години 45 хвилин.

         Перелічені заходи спрямовані на забезпечення реалізації конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

 

 

Людмила УСЕНКО,

старший помічник прокурора міста, молодший радник юстиції

 

Назад

© Білоцерківська міська рада, 2008. Розроблено фірмою "ІнтерСофт"