офіційний сайт
міської ради
та її виконавчих органів


Яndex
 
Біла Церква - офіційний сайт  / Про місто  / Новини та оголошення  / Актуально

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

22-09-2011

1.      Вид та назва регуляторного акту:

 Рішення 50 сесії 5 скликання Білоцерківської міської ради від 16 вересня 2009 року № 1109 «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 2.      Виконавець заходів з відстеження результативності:

Відділ адміністративних послуг управління економіки Білоцерківської міської ради.

 3. Цілі прийняття регуляторного акту:

- виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

- врегулювання нормативно - правових актів на підставі яких місцеві дозвільні органи видають суб'єктам господарювання документи дозвільного характеру (ДДХ);

- спрощення та скорочення терміну процедури одержання ДДХ;

- визначення статусу Дозвільного центру Білоцерківської міської ради та впорядкування взаємовідносин між всіма його учасниками;

- забезпечення діяльності адміністратора при виконанні ним функціональних повноважень та вдосконалення порядку його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та Представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Київській області.

 4. Строк виконання заходів з відстеження  з 15.08.2011 до 15.09.2011.

 5.Тип відстеження  - ПОВТОРНЕ

             6. Метод  одержання результатів  відстеження:

           Аналіз статистичних даних та звітності відділу адміністративних послуг управління економіки Білоцерківської міської ради.

             7. Дані та припущення на основі яких відстежується результативність, а також способи отримання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі статистичні показники:

-         кількість скарг суб'єктів господарювання з приводу порушення порядку видачі документів дозвільного характеру;

-         кількість звернень з питань видачі документів дозвільного характеру безпосередньо до адміністратора чи до представників місцевих дозвільних органів в межах Дозвільного центру;

-         відсутність порушень строку передачі документів дозвільного характеру.

 Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувались дані Журналу обліку/реєстрації заяв та документів необхідних для видачі документу дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа, Книги обліку видачі документів дозвільного характеру міськими дозвільними службами через дозвільний центр.

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту:

Показники

Одиниця виміру

2009 рік

2010 рік

І півріччя 2011 року

Кількість скарг суб'єктів господарювання з приводу порушення порядку видачі документів дозвільного характеру

 

одиниць

-

-

-

Кількість звернень з питань видачі документів дозвільного характеру безпосередньо до адміністратора чи до представників місцевих дозвільних органів в межах Дозвільного центру

одиниць

13162

12907

7278

Порушення строку передачі документів дозвільного характеру

одиниць

0

0

0

 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей (висновки та рекомендації):

Аналіз кількісних та якісних показників результативності даного регуляторного акту вказує на ефективність його впровадження та досягнення цілей його прийняття - відсутність скарг суб'єктів господарювання з приводу порушення порядку видачі документів дозвільного характеру, відсутність порушень строку передачі документів дозвільного характеру, значне збільшення кількості звернень з питань видачі документів дозвільного характеру безпосередньо до адміністратора чи до представників місцевих дозвільних органів в межах Дозвільного центру. Все це свідчить про значне покращення роботи Дозвільного центру міської ради, підвищення ефективності праці адміністраторів, безумовне виконання ними законодавства України, відсутність незадоволень та скарг заявників, зниження кількості перевірок з боку контролюючих органів.

Але після прийняття даного регуляторного акта в 2009-2010р. в законодавстві України щодо функціонування дозвільної системи в сфері господарської діяльності відбувся ряд змін. Так, зокрема до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», яким керуються адміністратори Дозвільного центру та місцеві дозвільні органи в своїй діяльності по видачі документів дозвільного характеру, були внесені суттєві зміни законами України  України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні» N 1759-VI від 15 грудня 2009 року,  «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності » N 1869-VI  від 11 лютого 2010 року, а також прийнято Постанову Кабінету Міністрів України №90 від 27 січня 2010р. «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання документів дозвільного характеру в сфері будівництва» та ряд інших нормативно-правових актів.     

В зв'язку з цим виникла необхідність у зміні та доповненні Положень затверджених даним регуляторним актом : рішенням міської ради від 16.09.2009р. № 1109 «Про механізм виконання адміністраторами та місцевими дозвільними органами Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», пов'язаних з організацією роботи Дозвільного центру, діяльності адміністраторів, їх правами та обов'язками, порядком взаємодії з місцевими дозвільними органами та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання за принципом організаційної єдності.

 

Міський голова                                                                                        В.П.Савчук

Назад

© Білоцерківська міська рада, 2008. Розроблено фірмою "ІнтерСофт"