офіційний сайт
міської ради
та її виконавчих органів


Яndex
 
Біла Церква - офіційний сайт  / Про місто  / Новини та оголошення  / Актуально

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про тарифи на мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг»

30-09-2011

   Загальна інформація про регуляторний акт:

Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської від 08 грудня № 552 «Про затвердження мінімальної вартості ритуальних послуг по виготовленню предметів ритуальної належності».

Виконавець заходів з відстеження: начальник планово-економічного відділу

 Іванова О.Ю.

Цілі прийняття регуляторного акту:

-         встановлення мінімальної вартості надання ритуальних послуг та виготовленням предметів ритуальної належності, що складають мінімальний перелік необхідних для поховання померлого з урахуванням інтересів населення та фактичних витрат суб’єкта господарської діяльності, на їх надання;

-         покращення фінансового стану підприємства.

Строк виконання заходів з відстеження: з 15.08.2011 р. по 15.09.2011 року.

Тип відстеження  - ПОВТОРНЕ

Метод відстеження результативності: аналіз статистичних та бухгалтерських даних.

Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність: для визначення кількісного значення показників результативності використовувались фактичні, бухгалтерська та статистична звітність Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» за 2009, 2010 та 2011 роки.

 

Кількісні та якісні показники результативності акта:

№ п/п

Показники

Од.

виміру

 

2009 рік

 

2010 рік

І півріччя

2011 року

1.

Збиток (прибуток підприємства) (+;-)

 

тис.грн.

 

- 108

 

- 84

 

0,1

2.

Сума надходжень до бюджету від сплати податку на прибуток

 

тис.грн

 

17

 

4

 

2

3.

Сума надходжень до державного бюджету (пенсійного та фондів соціального захисту населення)

 

 

тис.грн

 

 

441

 

 

495

 

 

313

4.

Витрати, пов’язані при похованні осіб без місця проживання за рахунок місцевого бюджету

 

тис.грн

 

9,5

 

11

 

6

5.

Надання послуг з поховання

 

шт.

 

1795

 

1769

 

881

6.

Середньоспискова чисельність працівників

 

осіб

 

104

 

91

 

89

 

      Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей (висновки та рекомендації): За результатами повторного відстеження ефективності дії регуляторного акта можна зробити такі позитивні висновки:

- регуляторний акт дає можливість упорядкування правовідносин у сфері надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності;

- регуляторний акт сприяє створенню конкурентного середовища при наданні мінімального переліку окремих видів послуг, дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо якості послуг.

        Однак, дія регуляторного акта має також негативні висновки.

        Під час проведення заходів з повторного відстеження ефективності було встановлено, що сучасний рівень тарифів на ритуальні послуги не дозволяє покрити поточні витрати суб’єктів господарювання на надання цих послуг.

       На фінансову роботу підприємства суттєво вплинули зовнішні чинники (на які розробник регуляторного акта ефективно не може впливати): постійно зростаюча конкуренція у сфері надання ритуальних послуг та продажу ритуальних товарів, нерівні умови податкового навантаження комунального підприємства, що діє на загальній системі оподаткування і фізичної особи підприємця – платника єдиного податку, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, подорожчання паливно-мастильних матеріалів, зростання вартості інших матеріальних ресурсів, які впливають на формування собівартості послуг. На ритуальних підприємствах міста збільшення собівартості мінімального переліку ритуальних послуг над собівартістю в установлених тарифах складає 30%, що має вплив на кількість та якість наданих послуг.

       Таким чином, даний регуляторний акт, який був прийнятий з метою збалансування інтересів, прав та обов’язків  споживачів ритуальних послуг та об’єктів господарювання інших форм власності, які надають послуги, передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року №193, результати реалізації його положення мають, в основному, позитивну динаміку, але не має достатнього рівня досягнення визначених цілей.

    Регуляторний акт має низький ступінь досягнення визначених цілей та потребує повної зміни.

 

      Міський голова                                                                       В.П. Савчук

Назад

© Білоцерківська міська рада, 2008. Розроблено фірмою "ІнтерСофт"