офіційний сайт
міської ради
та її виконавчих органів


Яndex
 
Біла Церква - офіційний сайт  / Управління та відділи  / Архівний відділ

Архівний відділ Білоцерківської міської ради

Начальник архівного відділу Ніканорова Наталія Володимирівна, тел.-факс 5-32-68

Адреса відділу: 09107, м. Біла Церква, вул. Павліченко. 14а

Графік роботи:

понеділок-четвер з 9.00 до 18.00

п’ятниця з 9.00 до 16.45

перерва з 13.00 до 13.45

кожен останній четвер місяця – санітарний день

Графік прийому громадян:

понеділок з 9.00 до 18.00

п’ятниця з 9.00 до 16.45

перерва з 13.00 до 13.45

Архівний відділ Білоцерківської міської ради є правонаступником Білоцерківського міського державного архіву, є виконавчим органом міської ради. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про архівний відділ міської рад, затвердженим міською радою.

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:

- реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста;

- забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

- забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ:

Забезпечує облік, зберігання і охорону:

документів Національного архівного фонду, що нагромадилися за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста, державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

документів Національного архівного фонду, що утворилися в процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об’єднань громадян, переданих за їхньою згодою до відділу;

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що доповнюють документи відділу і використовуються для довідково-інформаційної роботи;

облікових документів і довідкового апарату до документів.

Організовує роботу з внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього фізичних осіб і юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.

Проводить у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форм власності та підпорядкування.

За дорученням Держкомархіву України контролює дотримання власникам документів Національного архівного фонду вимог законодавства щодо здійснення права власності на зазначені документи.

Складає і за погодженням з Державним архівом Київської області подає на затвердження міському голові список підприємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі, готує пропозиції щодо уточнення цього списку.

Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу, незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів.

Організовує надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям, що перебувають у зоні комплектування відділу, з науково-технічного опрацювання документів та використання їх інформації, розроблення методичних посібників з архівної справи і діловодства, підвищення кваліфікації працівників архівних підрозділів та служб діловодства підприємств, установ та організацій.

Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.

Інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі, надає документи Національного архівного фонду для користування фізичним і юридичним особам; публікує, експонує та в іншій формі популяризує архівні документи, а також виконує інші функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду.

Видає підприємствам, установам і організаціям архівні довідки, копії та витяги з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам – довідки соціально-правового характеру, а також іншим шляхом задовольняє запити юридичних і фізичних осіб щодо використання архівної інформації.

Організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмеження доступу до документів, забезпечує долучення до архівних документів на обґрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування чи доповнення недостовірних відомостей про особу.

Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

Надання архівних копій, витягів з документів, що зберігаються в архіві, на запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатських звернень.

Надання архівних копій, витягів з документів, що зберігаються в архіві, юридичним та фізичним особам на тематичні запити.

Надання архівних копій, витягів з документів, що зберігаються в архіві, юридичним та фізичним особам на запити щодо підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно.

Надання архівних довідок, що підтверджують трудовий стаж на підприємствах, документи яких зберігаються в архіві.

Надання архівних довідок про заробітну плату на підприємствах, документи яких зберігаються в архіві.

Інформаційне обслуговування користувачів в архівному відділі.

Видавання документів у тимчасове користування за межами архіву.

Приймання в установленому порядку документів Національного архівного фонду на зберігання в архівний відділ Білоцерківської міської ради.

Облік документів Національного архівного фонду, які знаходяться на зберіганні в архівному відділі Білоцерківської міської ради.

Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в архівному відділі Білоцерківської міської ради.

Проведення перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів підприємств, установ, організацій. Надання методичної допомоги у сфері архівної справи та діловодства підприємствам, установам та організаціям міста.

Організація роботи експертної комісії при архівному відділі Білоцерківської міської ради.

Схвалення положень про архівні підрозділи, про експертні комісії; номенклатур справ підприємств, установ, організацій міста; актів про вилучення до знищення; описів справ тривалого зберігання та з особового складу підприємств, установ, організацій міста, в діяльності яких не утворюються документи НАФ.

© Білоцерківська міська рада, 2008. Розроблено фірмою "ІнтерСофт"