офіційний сайт
міської ради
та її виконавчих органів


Яndex
 
Біла Церква - офіційний сайт  / Управління та відділи  / Фінансове управління

Міське фінансове управління

Білоцерківської міської ради

Адреса: 09100, Київська обл., м.Біла Церква, б-р 50-річчя Перемоги, 113

Телефони:

(04463) 6-37-20 – начальник Терещук Світлана Григорівна

6-03-77 – заст. начальника Кравцова Тетяна Василівна

6-10-12 – приймальня

6-41-15 – бухгалтерія

6-03-77 – бюджетний відділ

6-45-09 – відділ доходів

6-54-77 – відділ розрахунків за енергоносії

Факс: (04463) 6-10-12

E-mail: mfubcp@ukr.net

1. Загальні положення

1.1. Фінансове управління Білоцерківської міської ради ( далі Управління ) є структурним підрозділом міської ради і утворюється її рішенням. Відносини між органами місцевого самоврядування та управлінням, що перебуває в комунальній власності територіальної громади, будуються на засадах підпорядкованості , підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування та Головному фінансовому управлінню Київської обласної державної адміністрації.

2. Основними завданнями управління є :

2.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;

2.2. Загальна організація та управління виконанням бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу;

2.3. Фінансове забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку міста;

2.4. Удосконалення методів бюджетного планування та механізму фінансування витрат;

2.5. Здійснення контролю за відповідністю бюджетному законодавству України показників затвердженого бюджету міста, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ та інші повноваження у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, передбачені Бюджетним кодексом та законом про Державний бюджет України.

3. Функції управління

3.1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

3.2. Проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

3.3. Приймає участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання міського бюджету;

3.4. Організовує роботу, пов”язану із складанням проекту міського бюджету; складає проект рішення про міський бюджет, вносить пропозиції щодо термінів подання і порядку розгляду проекту бюджету та подає його на розгляд сесії міської ради;

3.5. Складає розпис доходів і видатків міського бюджету;

3.6. Доводить до головних розпорядників коштів витяги із затвердженого річного розпису призначень бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету;

3.7 Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету.

3.8. Здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, бюджетних програм, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та інших заходів, передбачених законодавством в межах і у відповідності до бюджетних призначень;

3.9. У процесі виконання міського бюджету за доходами здійснює прогнозування та проводить аналіз доходів бюджету міста;

3.10. Готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання доходної частини міського бюджету;

3.11. Проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету;

3.12. Готує проекти рішень щодо внесення змін до бюджету міста та подає їх на розгляд сесії міської ради;

3.13. Проводить аналіз звітів про виконання бюджету міста по доходах та видатках;

3.14. Аналізує зведення показників за мережею, штатними розписами і контингентами установ та одержувачів бюджетних коштів;

3.15. Готує проекти рішень про затвердження бюджету міста та подає на розгляд сесії міської ради;

3.16. Разом з іншими структурними підрозділами Білоцерківської міської ради, Державною податковою інспекцією, управлінням Державного казначейства забезпечує надходження доходів до бюджету міста та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

3.17. Проводить разом із Державною податковою інспекцією аналіз стану надходження доходів до бюджету міста, готує пропозиції щодо наповнення міського бюджету, а також надання податкових пільг;

3.18. Проводить оцінку доходів з урахуванням втрат у результаті наданих податкових пільг; готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

3.19. Приймає участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури міської ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності її працівників, фонду оплати їх праці, витрат на її утримання.

3.20. Здійснює за потреби місцеві запозичення та обслуговування боргу;

3.21. Здійснює інші функції, пов`язані з виконанням покладених на управління завдань.

© Білоцерківська міська рада, 2008. Розроблено фірмою "ІнтерСофт"