офіційний сайт
міської ради
та її виконавчих органів


Яndex
 
Біла Церква - офіційний сайт  / Управління та відділи  / Управління охорони здоров’я  / Міська санітарно-епідеміологічна станція

Державний заклад «Білоцерківська міська санітарно-епідеміологічна станція» МОЗ України

Адреса : 09100, м. Біла Церква, вул. Павліченко, 9

тел. 39-27-68 (приймальня) тел. /факс 39-26-84

Розпорядок роботи : 8 год. 00 хв. - 16 год. 12хв.

Обідня перерва: 12 год. 00 хв. - 12 год. 30 хв.

Вихідні дні: субота, неділя.

Керівник установи : головний державний санітарний лікар м. Біла Церква головний лікар ДЗ « Білоцерківська міськСЕС»

Добрянський Анатолій Володимирович тел. /факс 39-26-84

Згідно Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” №4004-ХІІ від 24.02.1994 р., розділ ІV, ст. 33, основними напрямами діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби є:

• здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

• визначення приоритетних заходів у профілактиці захворювань, а також в охороні здоров`я населення від шкідливого впливу на нього факторів навколишнього середовища;

• вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров`я населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини, встановлення факторів навколишнього середовища, що шкідливо впливають на здоров`я населення;

• підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та небезпечних інфекційних хвороб;

• контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;

• державний облік інфекційних і професійних захворювань та отруєнь;

• методичне забезпечення та здійснення контролю під час визначення рівня небезпечності відходів.

Дні та години прийому громадян :

м. Біла Церква, вул. Павліченко, 9

головний лікар Добрянський Анатолій Володимирович

середа 9.00 – 12.00 год. п`ятниця 13.30 – 17.00 год. перша, четверта субота місяця 9.00-12.00 год. тел./факс 39-26-84

завідувач санітарно-гігієнічним відділом Мурзіна Меланія Петрівна

вівторок 9.00 – 12.00 год. тел. 39-20-95

завідувач епідеміологічним відділом Дєдова Ірина Борисівна

четвер 13.00 – 16.00 год. тел.39-25-65

завідувач дезінфекційним відділом Збаранська Любов Василівна

понеділок 8.00 – 12.00 год. тел.39-21-67

Перелік робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються за плату (затв. Постановою Кабміну України від 27.08.2003р. № 1351 із змінами Постанова Кабміну України №662 від 11.05. 2006 року та Постанова Кабміну України №1235 від 17.10.2007 року) :

• оцінка проектних пропозицій та матеріалів, у тому числі щодо розміщення об`єктів;

• проведення бактеріологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних, токсиколого-гігієнічних, фізичних, радіологічних та інших досліджень щодо безпеки сировини, продукції, об`єктів виробничого середовища та довкілля для здоров`я людини (крім планових досліджень);

• проведення досліджень та гігієнічна оцінка факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров`я людини у житлових будинках, квартирах, садибах, визначення якості та безпеки питної води, ґрунту, повітря, приватних ділянок громадян (крім планових досліджень);

• визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесу, проведення досліджень для розроблення засобів захисту і опрацювання заходів для усунення або зменшення їх небезпечної дії та для атестації робочих місць;

• проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких пов`язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою запобігання виникненню захворювань, поширенню інфекційних, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), у тому числі харчових;

• навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методів проведення бактеріологічних, паразитологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень;

• підготовка та видача дозволів, висновків, гігієнічних сертифікатів у випадках, передбачених статтями 17, 23 закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;

• провадження діяльності по дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних заходах. Надання послуг проводиться за заявами у довільній формі підприємств, організацій, установ та громадян, що стосується документів гігієнічного профілю.

Рішення головного державного санітарного лікаря м. Білої Церкви можуть бути оскаржені головному державному санітарному лікарю Київської області або до суду у місячний термін згідно чинного законодавства (розділ V, ст.43 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”). Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії.

Перелік документів і висновків, що видаються установами та закладами санітарно-епідеміологічної служби визначений наказом МОЗ України від 28.09.2006р№647 «Про удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби щодо надання висновків та документів» та постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р. №712 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів».

Експлуатаційний дозвіл (скачати »»»)

Дозвіл на право виготовлення продукції з риби (скачати »»»)

Санітарний паспорт на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (скачати »»»)

© Білоцерківська міська рада, 2008. Розроблено фірмою "ІнтерСофт"