офіційний сайт
міської ради
та її виконавчих органів


Яndex
 
Біла Церква - офіційний сайт  / Управління та відділи  / Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Білоцерківської міської ради

Адреса: 09107, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Павліченко, 14а (другий поверх).

e-mail: mns_go@bel.com.ua

телефони: 39-42-72, 33-24-73, 5-12-01, тел./факс 5-10-27, 5-11-90

Розпорядок роботи: 08.00- 17.00 ( у п’ятницю – о 15.45) перерва - 13.00 – 13.45

Прийом громадян начальником управління з осообистих питань - 1 і 3 понеділки з 14.00 до 16.30

Cклад управління:

Начальник управління  Кузнєцов Юрій Олександрович 9-42-72, 33-24-73
Заступник начальника управління Ушаков Олександр Арсентійович      

5-12-01

Нач. відділу по організації і проведенню підготовки цивільної оборони Плотніков Володимир Миколайович

5-11-90, 5-30-30

Провідний спеціаліст, секретар комісії виконавчого комітету міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та НС

Онуфрієв Валерій Михайлович  5-10-27                                            
Спеціаліст 1 категорії Повстянко Олександр Володимирович
5-11-90, 5-30-30
Спеціаліст 1 категорії Ковтун Віталій Олександрович 5-10-27 (ф)
Головний бухгалтер Яринка Ніна Віталіївна  5-40-66
 Завідувач частини з обліку і доставки документів (таємних) Шаповал Микола Васильович  5-16-97

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради є структурним підрозділом міської ради, який утворюється рішенням сесії міської ради і є підзвітним та підконтрольним міській ради та її голові, управлінню з питань надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації. Управління є органом управління місцевої підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

Основними завданнями управління є:

участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, а також ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил місцевої підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

здійснення разом з іншими органами управління місцевої підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

подає міському голові, управлінню з питань надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації:

• пропозиції до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

• пропозиції щодо включення до проектів державного і міського бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил місцевої підсистеми цивільного захисту, систем зв'язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи;

здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування міського голови, управління з питань надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації;

подає міському голові пропозиції щодо утворення та складу спеціальної комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у в її роботі; координує діяльність сил місцевої підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил місцевої підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;

організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

разом з територіальним органом управління МНС подає міському голові пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил місцевої підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил місцевої підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період; перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;

готує та вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій; організовує та забезпечує роботу комісії виконавчого комітету міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

організовує роботу евакуаційної комісії виконавчого комітету міської ради;

готує в межах своїх повноважень для подання міському голові пропозиції щодо заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та контролює їх здійснення;

здійснює у межах своїх повноважень:

• контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на радіоактивно забруднених територіях і у місцях їх компактного переселення;

• контроль за цільовим використанням коштів, виділених з державного і міського бюджетів для проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

дає оцінку радіаційній обстановці на територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки на таких територіях;

готує у межах своїх повноважень для подання міському голові пропозиції щодо потреби у видатках на проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

забезпечує отримання та доведення до органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення місцевої підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності.

© Білоцерківська міська рада, 2008. Розроблено фірмою "ІнтерСофт"