офіційний сайт
міської ради
та її виконавчих органів


Яndex
 
Біла Церква - офіційний сайт  / Управління та відділи  / Юридичний відділ

Юридичний відділ виконавчого комітету Білоцерківської міської ради

 Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 15 , м. Біла Церква, Київської області, 09100

тел: 5-59-83

e-mail: yurviddil_bcmvk@ukr.net

 Начальник відділу

Кудлацька-Тишко Валентина Валентинівна

Головні спеціалісти юридичного відділу:

Пишна Світлана Юріївна

Геращенко Альона Петрівна

Карпенко Яна Іванівна

 Функції відділу:

- забезпечує правильне застосування законодавства в міськвиконкомі,

- готує документи для подачі їх до суду, - представляє інтереси виконкому в судах,

- проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу по приведенню у відповідність із законодавством рішень та розпоряджень міськвиконкому,

 - організовує облік і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів і підтримує їх у контрольному стані, з використанням сучасних технічних засобів проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства та доводить її до відділів, служб міськвиконкому, дає працівникам міськвиконкому консультації з правових питань.

 Начальник відділу:

- очолює відділ і діє у межах наданих повноважень відповідно до законодавства та положення про відділ.

- безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-правових актів, проводить експертизу таких актів.

- перевіряє на відповідність чинному законодавству проектів нормативних актів та інших документів Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету.Візує документи в межах своєї компетенції.

 - розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу. Вживає заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності юридичного відділу.

 - забезпечує виконання доручень міського голови і поточних планів роботи відділу.

- за дорученням міського голови представляє інтереси міської ради та її виконавчого комітету в судах та інших органах.

 - за дорученням міського голови аналізує накази керівників відділів, управлінь, інших служб виконавчого комітету дає висновки щодо їх відповідності законам України, іншим нормативним актам.

 - сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду.

 - організовує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчого комітету, інформує про законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування.

Обов’язки головного спеціаліста:

- перевіряти на відповідність чинному законодавству проектів нормативних актів та інших документів Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету. Візує документи в межах своєї компетенції,

- за дорученням представляє інтереси виконавчого комітету, міської ради в судах та інших органах.

- забезпечує систематизований облік і зберігання текстів законодавчих та інших нормативно-правових актів, що знаходять в юридичному відділі, підтримує їх у контрольному стані.

 - сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду.

- бере участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і комісій, що утворюються Білоцерківською міською радою та її виконавчим комітетом.

- за дорученням міського голови та начальника юридичного відділу бере участь у семінарах, нарадах та інших заходах які проводяться Білоцерківською міською радою та її виконавчим комітетом.

- надає практичну та методичну допомогу керівництву та працівникам Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету.

© Білоцерківська міська рада, 2008. Розроблено фірмою "ІнтерСофт"